Metallic lack

Produkter

Metallic lack

  • SWD969 Metalliska rostskyddsbeläggningar

    SWD969 Metalliska rostskyddsbeläggningar

    SWD969 är sammansatt av högpresterande korrosionsharts som filmbildande bas, den har lagt till ljusa metalliska flingmaterial.Dess filmbildande harts innehåller ett stort antal eterbindningar, ureabindningar, biuretbindningar, uretanbindningar och vätebindningar, vilket gör den filmbildande beläggningen tät och seg, med utmärkta mekaniska och fysikaliska egenskaper och anti-korrosionsegenskaper.Efter förbehandling kan metallflingornas material vara jämnt och ordnat under filmbildningen.På grund av dess enastående längddiameterförhållande och starka anti-korrosionsförmåga, kommer det att avsevärt förlänga penetrationen och skadan av korrosivt medium under applicering, så att beläggningen kan spela rollen som tjockfilmsbeläggning under tunna förhållanden.De valda metallmaterialen är ljusa flingor, som effektivt kan reflektera ljus och värmestrålning, uppnå effekten av kylning och energibesparing, göra byggnadsmiljön bekvämare och de lagrade materialen mer stabila.Metallflingorna i beläggningen överlappas från botten till toppen, så att beläggningen har en ledande effekt, vilket kan förhindra elektrostatisk ackumulering och göra produktionsområdet säkert.