skum med öppna celler

Produkter

skum med öppna celler

  • SWD1006 lågdensitetsspray polyuretanskum USA-tillverkade trästrukturbyggnader värme- och ljudisoleringsmaterial

    SWD1006 lågdensitetsspray polyuretanskum USA-tillverkade trästrukturbyggnader värme- och ljudisoleringsmaterial

    Träbyggnadsbyggnader är mycket populära i Europa och Amerika som nästan ockuperade 90 % av bostadshusen (enkelhus eller villa).Enligt den globala marknadsstatistiken 2011 tog byggnader gjorda av nordamerikanskt trä och dess matchande material 70 % av den globala marknadsandelen för trästrukturbyggnader.Före 1980-talet valdes stenull och glasull för att isolera amerikanska trästrukturbyggnader, men då visade det sig att de hade många cancerframkallande ämnen som var dåliga för människors hälsa och med ineffektiv isoleringsförmåga.På 1990-talet föreslog American Wood Structure Association att alla trästrukturbyggnader skulle använda polyuretanskum med låg densitet för värmeisolering.Den har utmärkt värme- och ljudisoleringsprestanda, säker och miljövänlig.SWD lågdensitet polyuretan sprayskum utvecklat av SWD Urethane., USA applicerat med helvattenskumningsmetod, det kommer inte att förstöra ozonosfären, miljövänligt, energieffektivt, bra isoleringseffekt och priskonkurrenskraftigt.Det har blivit en prioriterad produkt för villaisolering av trästruktur på den amerikanska marknaden.